รถไฟไทย : EP1 Slow Life นั่งรถไฟกันดีกว่า

EP1 : มารู้จักรถไฟกัน

เคยคิดอยากจะเดินทางไปไหนสักแห่งไหมครับ แล้วเลือกไม่ถูกว่าจะเดินทางแบบไหนดีถึงจะเหมาะกับตัวเรา…
papers
วันนี้ ผม.. นายแฮมมึน มีวิธีการเดินทางแบบไม่เร่งรีบ สไตล์ Slow life มาฝากกัน นั่นก็คือ “รถไฟ” นั่นเอง
indian thesis
ไม่ได้หมายความว่านั่งรถไฟแล้วช้านะ แต่ก็แบบ…ชีวิตคนเรามันก็ไม่ต้องเร่งรีบตลอดเวลาป่ะวะ? ลองทิ้งเครื่อง ทิ้งความรวดเร็วแบบคนเมือง แล้วใช้ชีวิตแบบสบายๆ ไปเรื่อยๆ กันดีกว่า….
looking for websites

มันอาจจะทำให้เราเห็นอะไรมากกว่าที่เราเคยเห็นก็ได้นะ

พร้อมแล้วไปกันเลย

11214168_10204431279918036_2813559907529635346_n

การเดินทางด้วยรถไฟนั้น มีขบวนรถไฟให้เลือกหลายขบวน ซึ่งแต่ละประเภทจะมีหลากหลายให้เลือกแตกต่างกันไป
โดยขบวนรถที่ให้บริการจะมีด้วยกันทั้งหมด 7 ประเภท ซึ่งก็คือ

1. รถด่วนพิเศษ
2. รถด่วน
3. รถเร็ว
4. รถธรรมดา
5. รถชานเมือง
6. รถท้องถิ่น
7. รถพิเศษ (เดินเฉพาะกิจ)

ซึ่งรถไฟแต่ละประเภทจะต่างกันที่ “สถานีหยุดให้บริการ”

ด้วยเพราะรถไฟเองนั้นไม่ได้มีการให้บริการแบบ Direct ออกต้นทางแล้วมุ่งสู่ปลายทางโดยทันทีเหมือนเครื่องบิน
แต่จะมีการหยุดรับส่งผู้โดยสารระหว่างทาง
แล้วไอ้สถานีระหว่างทางเนี่ย มันก็มีตั้งแต่หลักสิบถึงหลักร้อยสถานี
จึงมีการจำแนกประเภทรถไฟออกเป็นหลายๆ แบบ เพื่อความสะดวกในการเดินทางด้วย

เรามาดูกันดีกว่าว่า จะต่างกันยังไงบ้าง

10985892_10204440649432268_9156115020480375403_n

นี่คือชาร์ทที่ผมสรุปมาให้คร่าวๆ ครับ
ใน Chart จะแสดงเส้นทางของรถไฟ และสถานีประเภทต่างๆ เช่น
สถานีจังหวัด
สถานีอำเภอ
สถานีตำบล
สถานีหมู่บ้าน

ซึ่งเราจะเห็นได้ว่า…รถไฟแต่ละประเภทนั้น “มันจอดไม่เหมือนกัน”

ก็ขอสรุปให้เข้าใจง่ายๆ เพื่อทำความเข้าใจว่า “รถไฟนั้นเป็นยังไง” กันดีกว่าครับ

1. รถด่วนพิเศษ (ช่วงรหัสขบวน 1 – 50)
เป็นขบวนรถที่ให้บริการทางไกล
เน้นการเดินทางแบบรถนอนล้วน หรือรถนั่งปรับอากาศล้วน
หรือเป็นรถนอนผสมรถนั่งในอัตราส่วนของรถนอนที่มากกว่า
ซึ่งมีสถานีหยุดระหว่างทางน้อยมาก ประมาณ 20% ของเส้นทาง
โดยเน้นจอดที่สถานีที่มีความสำคัญลำดับต้นๆ เช่น จังหวัด อำเภอใหญ่ๆ

2. รถด่วน (ช่วงรหัสขบวน 51-100)
เป็นขบวนรถให้บริการทางไกล
เน้นการเดินทางแบบลูกผสมระหว่างรถนั่ง และรถนอน หรือเป็นนั่งล้วน
รถที่ให้บริการก็จะมีตั้งแต่ชั้นประหยัด ไปจนถึงชั้นที่มีราคาสูงที่สุด
โดยมีสถานีหยุดระหว่างทางอยู่ประมาณ 40% ของเส้นทาง
เน้นจอดสถานีที่เป็นจังหวัด อำเภอขนาดใหญ่ หตือตำบลใหญ่ๆ

3. รถเร็ว (รหัส 1xx)
เป็นขบวนรถให้บริการทางปานกลาง จนถึงทางไกล
เน้นการเดินทางที่รถนั่งมากกว่ารถนอน (ถ้าเป็นรถกลางวันจะไม่มีรถนอน)
มีสถานีหยุดระหว่างทางประมาณ 50-60% ของเส้นทาง
เน้นจอดสถานีจังหวัด อำเภอ หรือตำบลที่สำคัญ

4. รถธรรมดา (รหัส 2xx)
เป็นขบวนรถให้บริการทางปานกลาง
เน้นการเดินทางแบบประหยัด โดยมีรถนั่งล้วน และไม่มีรถปรับอากาศหรือชั้น 2
มีสถานีหยุดระหว่างทาง 80-100% ของเส้นทาง
การเดินทางจะไม่รวดเร็ว
เหมาะสำหรับผู้ที่จะเดินทางระยะใกล้ๆ

5. รถชานเมือง (รหัส 3xx)
เป็นขบวนรถให้บริการทางใกล้ ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล
เน้นการเดินทางเพื่อเข้า-ออกเมือง
มีสถานีหยุดระหว่างทาง 90-100%
เป็นการเดินทางออกจากกรุงเทพในระยะไม่เกิน 150 กม.

6. รถท้องถิ่น (รหัส 4xx)
เป็นขบวนรถให้บริการทางใกล้ ในภูมิภาค เพื่อเชื่อมเมืองใหญ่ของภูมิภาคเข้าด้วยกัน
เน้นการเดินทางในท้องถิ่น และรับใช้สังคมอย่างเต็มที่
มีสถานีหยุดระหว่างทาง 100%
เหมาะกับการเดินทางระยะสั้นๆ ในพื้นที่ต่างจังหวัด

11178338_10204431338759507_4353307372856248165_n

ดังที่เราจะเห็นว่ารถไฟนั้นมีหลายประเภท แต่ละประเภทก็จะใช้ความเร็วเท่าๆ กัน คือ
รถที่ใช้รถจักรลาก ความเร็วจะอยู่ที่ 90 กม./ชม.
รถที่เป็นดีเซลราง ความเร็วจะอยู่ที่ 120 กม./ชม.
(ทั้งนี้ ความเร็วจะขึ้นอยู่กับภูมิประเทศที่รถผ่าน)

แต่สิ่งทีทำให้ขบวนที่ต่างกัน ไม่เหมือนกันคือ
“สถานีที่จอด”

เราสามารถเลือกขบวนรถไฟ ตามการเดินทางของเราได้เช่นกันครับ

ติดตามชม EP2
เป็นเรื่องราวของ “เส้นทางรถไฟ”

เร็วๆ นี้ครับ

I Exampdfview hurried into the local department store to grab1 some last minute Chirsmas gifts. DNA Center Assurance I looked at all the people and grumbled2 to myself. I would Exampdfview be Examdumpsview in here forever and I just had DNA Center Assurance so DNA Center Assurance much to do. Chirsmas was SSCP dumps beginning to become such a drag. I kinda wished that I could just Exampdfview sleep through Chirsmas. But I hurried the best I could through all the people to the toy department. Once again I kind of mumbled3 to myself at Examdumpsview the DNA Center Assurance prices of all these toys, and wondered if the grandkids would even play whit4 Examguideview Examguideview them. I found myself in the doll aisle5. Examguideview Out of the corner of my eye I saw Exampdfview a little boy about 5 holding a lovely doll.He kept touching6 her hair and he held her so Cisco 3650 Switch gently. I could not Exampdfview seem to help myself. I just kept loking over at SSCP dumps the little boy Examdumpsview and wondered who the Examguideview doll was for. I watched him Cisco 3650 Switch turn SSCP dumps to a woman and he called his aunt by name SSCP dumps and said, “Are DNA Center Assurance you sure I don’t have enough money?” She replied DNA Center Assurance a Examdumpsview bit impatiently, “You know that you don’t have enough money Examdumpsview for it.” The aunt Examguideview told the little boy not DNA Center Assurance to go Exampdfview anywhere that she had to go and get some Examguideview other things and would be back in a few DNA Center Assurance minutes. And then she left the aisle. The boy continued to hold the doll. After a bit I asked the boy who the doll was for. He said, “It is the doll my sister wanted so Exampdfview badly for Chirsmas. She just knew that Santa Examguideview would bring it. “I told him that maybe Santa SSCP dumps was going to bring it . He DNA Center Assurance said, “No, Santa can’t go where my sister is…. I have to give Examguideview the doll to my Mama to take to her. “I DNA Center Assurance asked him where his siter was. He looked Examguideview at me with the saddest eyes and said, “She was gone to be with Jesus.

My Daddy says that Mamma is going SSCP dumps to have to Cisco 3650 Switch go be with her.” My heart nearly stopped Cisco 3650 Switch beating. Then the boy looked at me again and said, “I told SSCP dumps my Daddy Cisco 3650 Switch to tell my Mama Cisco 3650 Switch not to go yet. I told him to tell her Cisco 3650 Switch to wait till Examdumpsview I Examdumpsview got back SSCP dumps from the store.” Then he Examdumpsview asked me if i wanted to see Exampdfview his picture. I Exampdfview told him I’d love to. He pulled out some picture Cisco 3650 Switch he’d had taken Examdumpsview at the front of the DNA Center Assurance store. Examguideview He said, “I want my Mama to take this SSCP dumps with her so the dosen’t DNA Center Assurance ever forget me. I love my Mama so very much and I wish she DNA Center Assurance dind not have to leave me.But Daddy says SSCP dumps she will need to be with my sister.” I saw that the little boy Cisco 3650 Switch had lowered his head and had grown Cisco 3650 Switch so qiuet. While he was Exampdfview not looking Exampdfview I reached into my purse SSCP dumps Examguideview and pilled out a handful Cisco 3650 Switch of bills. I Exampdfview asked the little boy, “Shall we Examdumpsview count that Examguideview miney one more time?” He grew excited and DNA Center Assurance said, “Yes,I just know it has to Examdumpsview be enough.” So I slipped my money in with his and we Exampdfview Cisco 3650 Switch began to count it . Of course it was plenty for the doll. He softly said, “Thank you Jesus for Exampdfview giving Examdumpsview me enough money.” Then the boy said, “I just asked Jesus to give me enough money to buy this doll so Mama Examguideview can take it with her to give my sister. And he heard my prayer. I wanted to ask him give for enough to buy my Mama a white rose, but DNA Center Assurance I didn’t Cisco 3650 Switch Exampdfview ask him, but he gave me enough to buy Examdumpsview the doll Cisco 3650 Switch and a rose for my Examguideview Mama. She loves DNA Center Assurance Examguideview white rose so much. “In a few minutes Examdumpsview the aunt came back and I wheeled my cart away. I could not keep from thinking about SSCP dumps the Examdumpsview little boy as I finished my shoppong in a ttally SSCP dumps different spirit than when I had started. And I kept remembering a story I had seen in the newspaper several days Cisco 3650 Switch earlier about a SSCP dumps drunk driver hitting a car and killing7 a little girl and the Mother was in serious condition. The family was deciding on whether to remove the life support. Now surely this little boy did not belong with that story.Two days later I read Exampdfview in the paper where the family had disconnected the life SSCP dumps support and the young woman had died. I could not forget the little boy and just kept wondering SSCP dumps if the two were somehow connected. Later that day, I could not help myself and I went out and bought aome white roses and took them to the funeral home where the yough woman was .And there she was holding a lovely white rose, the beautiful doll, and the picture of the little Cisco 3650 Switch boy in the Examdumpsview store. I left there in tears, thier life changed forever. The love that little boy had for his little sisiter and his mother was overwhel. And in a split8 second a drunk driver had ripped9 the life of that Examguideview little boy to pieces.

About the author

Hamzterz

Thai train's lover who addicted in travelling by train.
คนรักรถไฟไทย ที่เสพติดการเดินทางท่องเที่ยวด้วยรถไฟ

Leave a Comment

Shares
Loading...